Minskad färjekapacitet mellan Estland och Sverige

13. september 2021 13:45:00

Bästa kund,

 

Rederiet DFDS kommer från och med idag att frångå trafiken med två fartyg på rutten Paldiski-Kapellskär ända fram till slutet av året.

På grund av oväntade fördröjningar i samband med dockningar av fartyg, kommer DFDS att flytta fartyget M/V PATRIA SEAWAYS från Estland - Sverige linjen till Litauen - Sverige trafiken.

Dessa förändringar kommer att avsevärt minska på färjekapaciteten mellan Estland och Sverige.

DFDS räknar med att återgå till det tidigare upplägget med två fartyg  på linjen Paldiski - Kapellskär i början av 2022.

 

Den minskade färjekapaciteten kommer tyvärr att påverka godstrafiken mellan Baltikum och Skandinavien i form av förseningar och kapacitetsbrist.

 

Trots dessa utmanande omständigheter kan vi erbjuda er alternativa lösningar, så som till exempel alternativa rutter.

 

Er kontaktperson på Ahola Transport hjälper er gärna att hitta de bästa alternativen för ert gods.