Utvidgning av strejk

21. november 2019 08:54:00

Bästa Kund,

 

Parterna i den pågående poststrejken har ännu inte kommit fram till något avtal. Detta innebär att Finlands Sjömans-Unions stödstrejk har inletts idag klo 06.00.

 

Sjömans-Unionen har meddelat att de stoppar hanteringen av alla långtradare, tankbilar och lösa släp på passagerar- och ropax-färjor under Finskt flagg.

 

Detta betyder i praktiken att största delen av den färjebundna godstrafiken, speciellt mellan de Nordiska länderna, är stoppad från och med idag.

 

Ta i beaktande att inga normala ledtider eller priser gäller i nuvarande läge, utan alla bokningar bör diskuteras separat.

 

Vi försöker, tillsammans med Er, hitta alternativa lösningar för att lösa de transportbehov ni har.

 

Ta kontakt med Er kontaktperson på Ahola Transport för mera information.