Oyj Ahola Transport Abp: Niklas Kankkonen har utnämnts till ekonomidirektör

18. April 2019 14:00:00

Oyj Ahola Transport Abp:s bolagsmeddelande 18. mars 2019 kl. 14:00